1
shared

รู้จัก 'เรวะ' รัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่น

30 เมษายน 2562 15:47 219
รู้จักชื่อ 'เรวะ' รัชสมัยใหม่ของชาวญี่ปุ่น นายกฯชูเป็นความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและอนาคตที่ทุกคนสร้างฝันให้เป็นจริงได้

ในวันที่ 1 พ.ค.ที่จะถึงนี้ เป็นวันที่เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารจะเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ พระองค์ใหม่ของญี่ปุ่น หลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ สละราชสมบัติในวันที่ 30 เมษายน และถือเป็นวันเริ่มต้นรัชสมัยใหม่ของชาวญี่ปุ่น

โดยชื่อรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่น ประกอบด้วยตัวอักษรคันจิ 2 ตัว อักษรตัวแรกคือ "เร" หมายถึง "ดีงาม"หรือ"มงคล" รวมถึง "ความเป็นระเบียบเรียบร้อย" และตัวอักษร "วะ" หมายถึง "สันติภาพ" หรือ "ความสามัคคี"

นายโยชิฮิเดะ ซูงะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศชื่อรัชสมัยใหม่นี้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา ชื่อรัชสมัยใหม่นี้นำมาจากมันโยชู ประชุมบทกวีนิพนธ์ของญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงปรากฏอยู่


ขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ย้ำว่าชื่อรัชสมัยใหม่นี้ คือความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่น และอนาคตที่ทุกคน จะสามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาว และมองด้วยว่าประเทศกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ แต่ก็ไม่ควรละทิ้งค่านิยมที่ดีงามของญี่ปุ่น


นายอาเบะ ได้อธิบายแก่ผู้สื่อข่าวถึงความหมายและแรงบันดาลใจของชื่อรัชสมัยใหม่ โดยกล่าวว่า "วัฒนธรรมได้รับการฟูมฟักเมื่อประชาชนรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันในวิถีอันงดงาม และเรวะก็มีความหมายเฉกเช่นเดียวกันนี้"

ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าชื่อนี้แสดงถึงความคาดหวังที่ว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นทุกคนจะบรรลุความมุ่งมาดปรารถนาได้ประหนึ่งดอกบ๊วยที่แย้มบานหลังฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการหยิบยกชื่อจากวรรณกรรมโบราณของญี่ปุ่นว่า เขาหวังว่าประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนธรรมชาติของญี่ปุ่น จะได้รับการส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง