3
shared

เอ็กโก-กนอ.ร่วมตั้งนิคมฯเอ็กโกระยอง รับลงทุน S-Curve

11 มกราคม 2564 13:55 47
เอ็กโก-กนอ.ร่วมตั้งนิคมฯเอ็กโกระยอง รับลงทุน S-Curve

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก ระยอง ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนในพื้นที่ อีอีซี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า  การเซ็นต์สัญญาร่วมดำเนินงานระหว่าง กนอ.และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ  EGCO เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก ระยอง ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (พื้นที่โรงไฟฟ้าระยองเดิม) บนพื้นที่ 621 ไร่  ที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมเปิดให้บริการได้ภายใน 2 ปี  โดยคาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 16,840 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มประมาณ 4,210 อัตรา ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ถือเป็นโครงการที่สนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีของรัฐบาล โดยมุ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve ได้แก่ ยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร และเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น

การพัฒนาโครงการฯบริษัทฯ ได้มีการออกแบบภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial) โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการฯ และ  นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ เพื่อลดอัตราการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ และใช้พลังงานทดแทน ด้วย

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดิน และขออนุมัติผังแม่บท ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2565

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline