26
shared

มหาดไทยส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯสั่งการ 6 ข้อยกระดับคุมเข้มโควิด-19

11 มกราคม 2564 10:31 7790
มหาดไทยส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯสั่งการ 6 ข้อยกระดับคุมเข้มโควิด-19

กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุด กำชับผู้ว่าฯทั่วประเทศ 6 ข้อเร่งสกัดโควิด-19 คุมเข้มชายแดนตรวจกลุ่มลักลอบเข้าเมือง จี้หาข่าวเอาผิดเล่นพนันวันนี้ (11ม.ค.64) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ลงนามหนังสือ "ด่วนที่สุด" ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำชับมาตรการป้องกันและสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้การปฏิบัติตมมาตรการป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อสั่งการเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผล เป็นรูปธรรม ทั้ง 6 มาตรการ     

ทั้งการ ป้องกันการลักลอบนำแรงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ้ายความมั่นคง ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการเข้มงวด ทั้งในพื้นที่ชายแดน เพื่อฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอรมน.จังหวัด) ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ และให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หาข่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุม ดำเนินคดี

มาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ ทุกระดับถืปฏิบัติตามหนังสืกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ในการงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด

ให้จังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดตั้งโรงพยบาลสนาม และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบริหารจัดการ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ และชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านในพื้นที่

ให้จังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" และขอความร่วมมือสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่มอบหมายบุคลากร ในสังกัดให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ในการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" แก่ประชาชน         

ทั้งนี้ ให้ทุกจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบทุกวันภายในเวลา 16.00 น. 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE