ปรับผังเมือง"ฉางชุน"สร้างสวนสาธารณะในโรงบำบัดน้ำเสีย

15:39 15 กันยายน 2561 1,340
เมืองฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน เคยเป็นเมืองที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย แต่ปัจจุบันได้มีการแก้ปัญหาด้วยการย้ายผังเมืองใหม่จนประสบความสำเร็จ

เมืองฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน เคยเป็นเมืองที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย แต่ปัจจุบันได้มีการแก้ปัญหาด้วยการย้ายผังเมืองใหม่จนประสบความสำเร็จ พร้อมต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในเมืองด้วยการดัดแปลงโรงบำบัดน้ำเสียให้ทำงานควบคู่กับการเป็นสวนสาธารณะ