3
shared

เพื่อความปลอดภัย! สั่งปิดตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง

7 มกราคม 2564 14:56 59
เพื่อความปลอดภัย! สั่งปิดตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง

เลย สั่งปิดตลาดลอตเตอรี่ หลังติดเพิ่มอีก 1 คนจากคนขาย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจจากการไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนับ 180 ล้าน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาววังสะพุง จึงขอปิดตลาดลอตเตอรี่
วันที่ 7 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มแพร่ระบาดกระจาย เป็นวงกว้าง อำเภอวังสะพุงเป็นอำเภอที่พบผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลหนองงิ้ว ซึ่งมีเป็นรอยต่อระหว่าง ๒ ตำบล คือตำบลหนองงิ้วและตำบลเขาหลวง มีสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอวังสะพุง ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อฟ้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มี ความเสี่ยงสูง

นายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์และนำเข้าประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอวังสะพุงจำเป็นต้องมีการเสนอให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ปิดตลาดลอตเตอรี่ที่อำเภอวังสะพุง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรค และลดความเสี่ยงในกลุ่มอื่นๆที่อาจจะเข้าไปติดเชื้อในตลาดลอตเตอรี่ที่มีคนเยอะๆได้


สำหรับการปิดตลาดลอตเตอรี่นั้นคาดว่าจะมีความเสียหาย ในเชิงเศษฐกิจภาพรวมของจังหวัดเลย มากพอสมควร ซึ่งตลาดลอตเตอรี่วังสะพุงนั้น มีเงินหมุนเวียนในตลาด งวดละ1,500-2,000 ล้านบาทหรือมากกว่านั้น  ซึ่งหากมีการปิดตลาดลอตเตอรี่ในงวดนี้และงวดถัดไป  คนวังสะพุงที่ไปเดินขายลอตเตอรี่นั้น จะทำให้ขาดรายได้ จากการไปเดินขายลอตเตอรี่นั้น หายไปกว่า 135-140 ล้านบาท และเป็นเพียง อำเภอวังสะพุงอำเภอเดียว ซึ่งหากรวมทั้งจังหวัดเลยก็น่าจะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจรวมกว่า 180 ล้านบาท (เป็นเพียงการคำนวณ 300x40000x15 วัน ต่องวด)


สำหรับ ตลาดลอตเตอรี่วังสะพุงนั้น มีอยู่ประมาณ 3 ราย อยู่ติดกันบริเวณริมถนน สาย 201 วังสะพุงเลย บริเวณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอวังสะพุง มีแผงขายลอตเตอรี่ ประมาณ 300 แผง ผู้จำหน่าย ประมาณ 400 คน ผู้ซื้อลอตเตอรี่ ประมาณ 10,000-20000 คนในแต่ละงวด ส่วนใหญ่ มาจากจังหวัดเลย 14 อำเภอของจังหวัดเลย และส่วนหนึ่ง มาจากต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ กรุงเทพและทั่วประเทศ  ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปเดินขายเอง ภายในจังหวัดตนเอง ส่วนตลาดนัดลอตเตอรี่สหกรณ์การเกษตรวังสะพุงจำกัด มี 150 แผง มีคนมาจำหน่ายประมาณ 80-100 คน มีคนซื้อขายประมาณ 500 คน เงินหมุนเสวียนประมาณ 500 ล้านบาท ต่องวดเช่นกัน


ทั้งนี้ มีการทำเรื่องไปยังกองสลากเพื่อให้พิจารณาการ เลื่อนผลการออกสลากออกไปในงวดถัดไป เพื่อไม่ให้คนอำเภอวังสะพุงและคนเลยนั้น ต้องไปลงทุนในการไปซื้อลอตเตอรี่และลดความเสี่ยงในการเดินทางไปขาย และเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE