4
shared

รถไฟความเร็วสูงพร้อมเสิร์ฟบริการบนสถานี (คลิป)

22 มกราคม 2564 13:44 50
รถไฟความเร็วสูงพร้อมเสิร์ฟบริการบนสถานี (คลิป)

รถไฟความเร็วสูงพร้อมเสิร์ฟบริการบนสถานีความรวดเร็วและบริการที่สะดวกสบายของการโดยสารรถไฟความเร็วสูงที่เป็นจุดเด่นแล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการนั่นคือ บริการภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งหลายๆประเทศจะพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้มาชดเชยรายจ่ายจากการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง เพราะลำพังรายได้จากค่าโดยสารอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ เราจะไปติดตามบริการต่างๆของสถานีรถไฟความเร็วสูงที่น่าสนใจ จากรายงานชุด รถไฟความเร็วสูง เชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลกwebsite: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE