5
shared

ผู้ว่าฯนนท์ สั่งปิด "วัดละหาร" หลังพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย

2 มกราคม 2564 11:52 280
ผู้ว่าฯนนท์ สั่งปิด "วัดละหาร" หลังพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิด "วัดละหาร" ถึง 14 ม.ค.นี้ หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อในวัด 1 รายวันนี้( 2 ม.ค.64) ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคำสั่งสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้วก่อนหน้านี้นั้น แต่จากการสอบสวนโรค พบว่ายังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นตัวเลขสองหลักในแต่ละวัน 

ล่าสุดยังมีรายงานว่า ที่วัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พบพระครูศิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร ติดโควิด-19 ทางนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี สั่งคุมพื้นที่เร่งด่วน โดยทางวัดมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้กระจายไปในวงกว้าง อันจะเกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (1) และ 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 มีคำสั่งปิดวัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มกราคม 2564 โดยใช้วัดเป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE