19
shared

ด่วน! โคราช สั่งปิดโรงเรียน 6 แห่ง สกัดโควิด 19

29 ธันวาคม 2563 11:37 1578
ด่วน! โคราช สั่งปิดโรงเรียน 6 แห่ง สกัดโควิด 19

เทศบาลนครโคราช สั่งปิดโรงเรียนในสังกัดชั่วคราว ป้องกันการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-1929 ธันวาคม 2563   ตามที่มีประกาศจากเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทวีความรุนแรงขึ้น อยู่ในขั้นวิกฤต ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างแพร่หลาย และจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งจังหวัด 75 ราย  เทศบาลนครราชสีมา ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน รวมทั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งด้วยเหตุพิเศษ เป็นเวลา วัน ตั้งแต่วันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของโรงเรียน ดังนั้น อาจส่งผลประทบต่อการจัดการเรียนการสอน จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ 1.ให้นักเรียนทุกคนหยุดมาเรียนและเรียนอยู่ที่บ้าน ในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 รวม วัน โดยให้ครูประจำชั้นประสานงานในการแจ้งและทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง 


2.ให้นักเรียนสังเกตอาการตนเองตามคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในสถานศึกษา และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หากมีภาวะหรืออาการที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้แจ้งครูประจำชั้นทันที


3.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติ และครูประจำวิชาดำเนินการสอนทางออนไลน์ให้กับนักเรียน ในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา มีทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบด้วย


1.โรงเรียนเทศบาล1 (บูรพาวิทยากร) 

2.โรงเรียนเทศบาล2 (วัดสมอราย) 

3.โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี)  

4.โรงเรียนเทศบาล4 (เพาะชำ) 

5.โรงเรียนเทศบาล5 (จิตสามัคคี)  

6.โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70ปี เทศบาล)

 

ล่าสุดวันนี้ (29 ธันวาคม 2563) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเทศบาล2 (วัดสมอรายพบว่าทางโรงเรียนได้ปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราว แต่ยังมีครู และบุคลากร มาทำงานตามปกติ เพื่อตรวจเช็คทำความสะอาดห้องเรียน และทำความสะอากบริเวณลานอเนกประสงค์ พร้อมกับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE