1
shared

เลือกตั้ง 2562 : ตรา พรฎ.เลือกตั้ง ม.ค. วัดใจรัฐบาล

10 เมษายน 2562 02:30 53
หลังรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ยืนยันจะตรา พรฎ.เลือกตั้ง ภายในเดือนมกราคม เพื่อให้มีการเลือกตั้งภายในมีนาคม เราจะไปดูว่าช่วงไหนจะเป็นโซนอันตราย และพื้นที่ปลอดภัยของ กกต.

 

หลังรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ยืนยันจะตรา พรฎ.เลือกตั้ง ภายในเดือนมกราคม เพื่อให้มีการเลือกตั้งภายในมีนาคม เราจะไปดูว่าช่วงไหนจะเป็นโซนอันตราย และพื้นที่ปลอดภัยของ กกต. เมื่อเทียบกับกรอบเวลา 150 วัน