3
shared

สวทช.แจ้งผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 11 ราย ออกครบแล้วไม่พบเชื้อโควิด

23 ธันวาคม 2563 16:20 375
สวทช.แจ้งผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 11 ราย ออกครบแล้วไม่พบเชื้อโควิด

สวทช.แจ้งผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 11 ราย ออกครบแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่จะยังคงกักตัวต่อเนื่องไปจนครบ 14 วันวันนี้ (23ธ.ค.63) แถลงการณ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ฉบับที่ 3

สืบเนื่องจากแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 สำนักงานฯ ได้แจ้งผลการตรวจเชื้อโรค COVID-19 ในผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 10 ราย โดยมีผลเป็น Negative ทั้งหมด

สำนักงานฯ ขอแจ้งผลการตรวจผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงรายที่ 11 จากจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย ผลการตรวจเป็น Negative คือไม่พบเชื้อโรค COVID-19 นอกจากนี้ผลการตรวจของบุคคลในครอบครัวผู้ติดเชื้อพบว่าผลเป็น Negative คือไม่พบเชื้อโรค COVID-19 เช่นกัน โดยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะยังคงกักตัวในที่พักอาศัยต่อเนื่องไปจนครบ 14 วัน

ทั้งนี้ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกอาคารภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ตามแผน และจะเปิดทำการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตามปกติได้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามกำหนด ยกเว้นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ที่ติดเชื้อซึ่งจะปิดทำความสะอาดต่อเนื่อง 7 วัน ไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของสำนักงานฯ จะยังคงยึดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

23 ธันวาคม 2563


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE