3
shared

แขวนชีวิตผจญ(เสี่ยง)ภัย...บนสายสลิง (5)

27 เมษายน 2562 13:00 117
แขวนชีวิตผจญ(เสี่ยง)ภัย...บนสายสลิง (5)

แขวนชีวิตผจญ(เสี่ยง)ภัย...บนสายสลิง (5) ตอน "ซิปไลน์ในป่าสงวน ส.ค.1บวม"


จากเหตุนักท่องเที่ยวชาวแคนนาดาเสียชีวิตในขณะเล่นซิปไลน์ ที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นำมาสู่การตรวจสอบทั้งเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่ TNNช่อง16ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าตรวจสอบการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวน โดย ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เปิดเผยพบว่าการขอจดแจ้ง ส.ค.1 จำนวน2ฉบับของผู้ประกอบการที่เกิดหตุ จำนวน14ไร่ แต่อยู่ระหว่างการยื่นขอโฉนด และการใช้พื้นที่เกือบ50ไร่

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง