26
shared

ด่วน! สุพรรณบุรี ล็อกดาวน์ อ.สองพี่น้อง ถึง 3 ม.ค.64 สกัดโควิด

23 ธันวาคม 2563 09:25 2164
ด่วน! สุพรรณบุรี ล็อกดาวน์ อ.สองพี่น้อง ถึง 3 ม.ค.64 สกัดโควิด

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ลงนามคำสั่งให้ท้องที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด พร้อมสั่งปิดสถานที่บางแห่ง ตั้งแต่ 23 ธ.ค.63 ถึง 3 ม.ค.64วันนี้ (23 ธ.ค.63) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18110/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ใจความว่า

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7(1) ประกอบข้อ 1 และข้อ 13 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.2563

จึงกำหนดให้ท้องที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีความจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้มข้นขึ้น จึงมีมติให้กำหนดมาตรการฯ เพื่อให้มีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18109/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เฉพาะในเขตท้องที่ อ.สองพี่น้อง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ดังนี้

1.ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ขณะอยู่นอกเคหะสถาน

2.งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท

3.สถานที่จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึง ร้านค้า แผงลอย รถเข็น แผงผลไม้ หรือสถานประกอบการอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปรับประทานในที่พักเท่านั้น ห้ามจัดให้มีสถานที่นั่งรับประทานโดยเด็ดขาด

4.งดใช้สถานที่ หรือสนามออกกำลังกาย สนามกีฬาในร่ม และสถานที่อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

5.ห้ามมิให้มีการจัดงานเลี้ยงในงานบวช งานมงคลสมรส งานพิธีการศพ งานบุญทางศาสนา การไหว้บรรพบุรุษ (เช็งเม้ง) และงานประเพณีทุกชนิด สำหรับปฏิบัติในการจัดงานดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีกรรมต่างๆ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยเคร่งครัด

6.ให้ปิดตลาดนัด และสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกับตลาดนัดทุกแห่ง

7.ให้ปิดสวนสนุก บ้านลม บ้านบอล ที่เปิดให้บริการในตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า หรือในสถานที่ทั่วไป

8.ให้ปิดร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านสนุกเกอร์

9.ให้ปิดสนามพระเครื่อง ตลาดนัดพระเครื่อง หรือร้านพระเครื่องที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันตั้งแต่ 3 ร้านขึ้นไป

10.ให้ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดแผนไทย อบไอน้ำ และสมุนไพร

11.ให้ปิดโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ และสถานที่จัดให้มีมหรสพทุกประเภท

12.ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ผับ บาร์ สถานบันเทิง

13.ให้ปิดสนามมวย สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

14.ให้ปิดสถานที่ให้บริการสระว่ายน้ำ และสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการในโรงแรม

15.ให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ

16.ให้ปิดโรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับ สถานบันกวดวิชา และสถานที่สอนพิเศษ

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE