26
shared

ม.มหิดล ให้ นศ.-บุคลากร อาศัยอยู่สมุทรสาคร งดออกนอกพื้นที่ 14 วัน

20 ธันวาคม 2563 07:29 1809
ม.มหิดล ให้ นศ.-บุคลากร อาศัยอยู่สมุทรสาคร งดออกนอกพื้นที่ 14 วัน

ม.มหิดล ประกาศให้นักศึกษา-บุคลากรที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานที่บ้านและงดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 ม.ค. 64วันนี้ (20 ธ.ค.63) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศตามที่มีการรายงานสถานการณฺ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรสาคร นั้น ทางมหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีข้อแนะนำเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดสมุทรสาครและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้

1. ให้นักศึกษาที่ต้องเดินทางเข้ามาสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม

2. ให้รองอธิการบดีที่ดูแลวิทยาเขต รองอธิการบดีที่กำกับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่มีบุคลากรที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ

3. ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทุกส่วนงาน และนักศึกษาดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการแจ้งหัวหน้าส่วนงานและผู้เกี่ยวข้องโดยทันทีที่พบว่ามีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยการติดเชื้อโควิด-19
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE