25
shared

เปิดขั้นตอนบริจาค "วัคซีนเพื่อคนไทย" 500 บาท จาก 1 ล้านคน เริ่มวันนี้วันแรก

18 ธันวาคม 2563 08:27 2325
เปิดขั้นตอนบริจาค "วัคซีนเพื่อคนไทย" 500 บาท จาก 1 ล้านคน เริ่มวันนี้วันแรก

เปิดขั้นตอนบริจาค "วัคซีนเพื่อคนไทย" 500 บาท จาก 1 ล้านคน เริ่มวันนี้วันแรก สมทบทุนวิจัยที่มีเจตนารมณ์ผลักดันให้เกิดการผลิตวัคซีนที่ยั่งยืนของคนไทยโครงการ "วัคซีนเพื่อคนไทย" เป็นโครงการรณรงค์ขอรับบริจาคสมทบทุนวิจัยที่มีเจตนารมณ์ผลักดันให้เกิดการผลิตวัคซีนที่ยั่งยืนของคนไทยและสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประเทศ 

ก่อนหน้านี้ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรซ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดทำโครงการรับบริจาค เพื่อสนับสนุนนักวิจัยไทย ค้นคว้า วิจัย และผลิตวัคซีนต้านโควิด- 19 ในประเทศไทย (วัคซีนของคนไทยเพื่อคนไทย) โดยมีเป้าหมายรับบริจาคเงินจาก 1 ล้านคน คนละ 500 บาท จะเริ่มเปิดรับบริจาควันแรกในเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ระบบของธนาคารยังสามารถติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และระบบจะปิดรับบริจาคทันที เมื่อยอดครบ 500 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนการบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ 

เข้าสู่เว็บไซต์ www.CUEnterprise.co.th (ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป)

กรอกเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลักของท่าน

รับ QR Code ส่วนตัวสำหรับทำการบริจาค 500 บาท โดย 1 เลขประจำตัวประชาชน ต่อ 1 QR Code เท่านั้น

เปิดแอปพลิเคชันธนาคาร (Mobile Banking) ของท่านเพื่อทำการ สแกน หรือ อัปโหลด QR Code ที่ได้รับ

ลงทะเบียนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

หรือ บริจาคผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เพียงแสดงบัตรประชาชน

โครงการวัคซีนเพื่อคนไทย ขอตอบแทนนํ้าใจผู้บริจาคดังนี้

สิทธิส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยประเภทบุคคล เช่น สุขภาพ รถยนต์ อัคคีภัย ฯลฯ สำหรับ กรมธรรม์ฉบับใหม่จากบริษัทประกัน ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยส่วนลด 12% - 23%**

ในกรณีผลิตวัคซีนสำเร็จและพร้อมให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ผู้บริจาคจะมีสิทธิจองซื้อวัคซีนได้ก่อนบุคคลทั่วไป แต่จะได้สิทธิ “หลังจาก” การให้ การจำหน่าย หรือการใช้วัคซีนให้แก่บุคคลอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายหรือรัฐบาลกำหนด (หากมี)***

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE