4
shared

เคลื่อนย้ายแรงงานชายแดนใต้-แก้ปัญหาการว่างงานช่วงโควิด

9 ธันวาคม 2563 10:05 104
เคลื่อนย้ายแรงงานชายแดนใต้-แก้ปัญหาการว่างงานช่วงโควิด

ศอ.บต.ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เคลื่อนย้ายแรงงานจังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นระบบ เพื่อไปทำงานที่บริษัทใน จ.เพชรบุรี ช่วยลดปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID - 19วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่สถานีรถไฟตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายมหะหมัดตอเพต หะยีด๊ะ ผู้ประสานงานของ ศอ.บต. พร้อมด้วยนางพารีดะ อาลีซ คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และทีมงาน ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานที่บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.เพชรบุรี ซึ่งมีจำนวน 56 คน โดยมีครอบครัวของผู้ที่กำลังจะเดินทางไปทำงานมาส่ง พร้อมช่วยกัน นำสัมภาระต่างๆมาเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางด้วยรถไฟ


สำหรับในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ได้ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยในต่างประเทศที่ต้องเดินทางกลับมายังในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน กระทรวงแรงงาน และ ศอ.บต. จึงได้จัดโครงการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดชายแดนใต้ มาทำงานนอกพื้นที่ ประกอบกับบริษัทต่างๆก็เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกด้วย จึงมีการประสานไปยังบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Co - Payment ซึ่งบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงนับเป็นโอกาสของแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะได้มีโอกาสมีงานทำ มีรายได้ และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยให้ค่าแรงตามกฎหมายวันละ 320 บาท โอที ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี และมีวันหยุดพักผ่อนประจำปี รวมทั้งมีการจัดอาหารฮาลาล ห้องละหมาด ที่เหมาะกับผู้นับถือศาสนาอิสลาม ไว้บริการอีกด้วย และสามารถเดินทางกลับบ้านได้สะดวกมากกว่าการไปทำงานในต่างประเทศ

  

ด้าน นางสาวยัสมี บาเยาะกาเซะ ผู้ร่วมเดินทางไปทำงานในครั้งนี้ กล่าวว่า มีรายได้ไม่เพียงพอจึงต้องหางานเสริม เพื่อที่จะเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวจำเป็นต้องไปทำงานไกลบ้าน ก่อนหน้านี้ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ยิ่งในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เมื่อเห็นแผ่นปลิวการรับสมัครงานผ่าน Facebook จึงเกิดความสนใจและมาร่วมสมัครงานในครั้งนี้ด้วย


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE