5
shared

โรงเรียน-สถานประกอบการ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด ไม่จำเป็นต้องปิด

4 ธันวาคม 2563 13:54 213
โรงเรียน-สถานประกอบการ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด ไม่จำเป็นต้องปิด

กระทรวงสาธารณสุขย้ำโรงเรียน สถานประกอบการ ไม่พบผู้ติดเชื้อ ไม่จำเป็นต้องปิด หากมีผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังโรคเป็นรายบุคคล 14 วันวันนี้ (4ธ.ค.63) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า สำหรับแนวทางการปิดโรงเรียนหรือสถานที่ใดๆก็ตาม เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จำนวน 1 รายขึ้นไป ให้ปิดห้องเรียนหรือสถานประกอบนั้น แผนกนั้น 3 วัน เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค หรือหากพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันมากกว่า 1 ราย ที่โรงเรียนหรือแผนกนั้นให้ปิดทั้งแผนก 3 วัน ส่วนสถานประกอบการหรือโรงเรียนที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ ไม่จำเป็นต้องปิด แต่เพียงแค่ให้เฝ้าระวังอาการกลุ่มเสี่ยง 

ทั้งนี้ หากผู้สัมผัสมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันหรือหากพบอาการผิดปกติให้พบแพทย์ 

- ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำให้สังเกตอาการ และไม่จำเป็นต้องปิดสถานที่ ปิดโรงเรียน

- ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสียงต่ำจัดว่าไม่มีความเสี่ยงเลย ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน หยุดงาน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

- ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำให้สังเกตอาการและไม่จำเป็นต้องปิดสถานที่

- ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน หยุดงาน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

ขณะที่ มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคชายแดน สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศเมียนมา เบื้องต้นได้มีการประสานงานความมั่นคงและปกครองในพื้นที่ในการป้องกันเหตุในพื้นที่ชายแดน มีการสอดส่องค้นหาประชาชนในประเทศ หากมีการลักลอบเข้าเมืองและไม่ได้มีการกักกันตัว การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่จะทำโดยฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครองในพื้นที่ รวมถึงมาตรการการป้องกันส่วนบุคคล 

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทางผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมยังคงเข้มในมาตรการสาธารณสุขโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เน้นย้ำไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน หรือสถานที่ใด การสวมหน้ากากอนามัยฯยังคงเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อได้ 

ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการส่งหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนให้เฝ้าตรวจสอบการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนใน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง หากสถานที่ใดไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งจะมีการสั่งปิดทันที โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สตม.ตชด จะมีการเฝ้าระวังและคุมเข้มในการใช้กฎหมาย มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE