1
shared

"ดีมีสุข (ไม่ )จำกัด" สู่การสร้าง"ชุมชนเข้มแข็ง" (คลิป)

4 ธันวาคม 2563 13:00 62
"ดีมีสุข (ไม่ )จำกัด" สู่การสร้าง"ชุมชนเข้มแข็ง"  (คลิป)

"ดีมีสุข (ไม่ )จำกัด" สู่การสร้าง"ชุมชนเข้มแข็ง"บริษัท ดี มี สุข (ไม่)จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม .. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ผ่านโมเดลนำร่อง สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย จ.สุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน
website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE