3
shared

จปร. จับมือ สสส. จัดงานเดิน-วิ่ง เขาชะโงก ป้องกันความปลอดภัยยุค New Normal

28 พฤศจิกายน 2563 20:07 120

จปร. จับมือ สสส. จัดงานเดิน-วิ่ง “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 63” ภายใต้มาตรการป้องกันความปลอดภัยยุค New Normal วันที่ 28-29 พ.ย.นี้ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26” ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก โดยมี พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินนำข้าราชการและผู้ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 3.7 กิโลเมตร พร้อมทรงพระราชทานรางวัลการแข่งขันให้แก่นักวิ่ง ซึ่งปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมงานทุกประเภท รวม 10,000 คน


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ผ่านการจัดงานวิ่ง "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการจัดงานภายใต้วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ที่มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเป็นที่ตั้งสูงสุด โดยมีมาตรการต่างๆ อาทิ การจำกัดจำนวนนักวิ่งรวมทุกระยะที่ 10,000 คน, การรับเสื้อ เบอร์ และ Chip Timing ผ่านการจัดส่งทางไปรษณีย์, นักวิ่งทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและได้รับสติ๊กเกอร์ยืนยันก่อนเข้าพื้นที่ โดยผู้ที่ไม่ผ่านคัดกรองจะถูกงดเข้าร่วมกิจกรรม, สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในช่วงก่อนและหลังแข่งขัน, กำหนดจุดกางเต็นท์ โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร, รักษาระยะห่างระหว่างวิ่ง โดยการวิ่งตามกัน ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 5 เมตร และวิ่งระนาบเดียวกัน อย่างน้อย 1 เมตร, ไม่บ้วนน้ำลาย สั่งน้ำมูกหรือเสมหะลงพื้น, ล้างมือด้วยสบู่ น้ำสะอาด หรือแอลกอฮอล์ เมื่อมีโอกาส, หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และทิ้งขยะลงถังในจุดที่กำหนดไว้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครจนจบกิจกรรม


ทั้งนี้ กิจกรรมในวันแรก (28 พ.ย.63) มีกิจกรรมพิเศษมากมายให้นักวิ่งที่เดินทางมารับ BIB และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกสนาน ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) อาทิ “การแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบิน ด้านอากาศยาน” ประกอบด้วย การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ, เครื่องบินพลังยาง Stick, เครื่องบินพลังยาง Retro Wakefield Rubber Airplane, เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลงรุ่น Beginner, อากาศยานมัลติโรเตอร์, เครื่องบินเล็กประเภทความคิดสร้างสรรค์, เครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาณ รวมถึง “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ประกอบด้วย นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ โดย งานสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, มหกรรมการออกกำลังกายแอโรบิค, การแสดงการออกกำลังกาย โดย โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม และโรงเรียนอนุบาลคุณากร, การแสดงหัสดนตรีของนักเรียนนายร้อย จปร., การแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE จ.นครนายก เป็นต้น


สำหรับ กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26” ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 พ.ย.นี้ ออกสตาร์ทและเข้าเส้นชัยที่ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 33 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 16 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครอบครัวเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. ด้วยเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crma.ac.th