20
shared

ธ.ก.ส. จ่าย "ประกันรายได้เกษตรกร" รอบ 2 แล้ว 6 แสนราย เช็กเลย!

25 พฤศจิกายน 2563 09:46 2353
ธ.ก.ส. จ่าย "ประกันรายได้เกษตรกร" รอบ 2 แล้ว 6 แสนราย เช็กเลย!

ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีบัญชี 2563/64 รอบ 2 ซึ่งเก็บเกี่ยวในช่วง 9-14 พ.ย. 63 จำนวนกว่า 6 แสนราย วงเงิน 5,684 ล้านบาทแล้ววันนี้วันนี้ (25 พ.ย.63) นายกษาปณ์  เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พ.ย.63 อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64  เบื้องต้นจำนวน 18,096.06 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินชดเชยส่วนต่างฯให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 1 ไปแล้วจำนวน 786,219 ครัวเรือน เป็นเงิน 9,128.48 ล้านบาท

ส่วนการจ่ายเงินในงวดที่ 2  ซึ่งเดิมกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ย.63 แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดในปีนี้ลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ส่งผลให้เงินชดเชยส่วนต่างฯ ที่ ครม. อนุมัติไว้ไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างฯ ให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 2 ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ธ.ก.ส.ได้มีการหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าว เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63  ได้มีมติให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชย ส่วนต่างฯ งวดที่ 2 ให้กับเกษตรกรตามวันเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร คือตั้งแต่วันที่ 9-14 พ.ย.63 จำนวน 636,118 ราย วงเงิน 5,684 ล้านบาท ตามงบประมาณที่เหลือในวันที่ 25 พ.ย.63      

สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในวันที่ 15 พ.ย.63 จำนวน 602,485 ราย วงเงิน 5,641 ล้านบาท และเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 3 ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ได้ประกาศราคากลาง ณ 23 พ.ย.63 และกำหนดชดเชยส่วนต่างราคาประกันไปแล้ว คือ

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,059 บาท

- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,281 บาท

- ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,036 บาท

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,055 บาท

- ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 996 บาท

อีกจำนวน 1,497,508 ราย วงเงิน 12,900 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว ซึ่งเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบ  ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินให้แก่เกษตรกรโดยเร็วต่อไป

นายกษาปณ์ กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้ง 5 ชนิด มิได้ขาดสภาพคล่องตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้าระบบจะแจ้งโอนเรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

2.เช็กยอดเงินเข้าจากตู้​ ATM

3.ปรับสมุด​เงินฝากที่ธนาคาร

4.กดสมัคร​เช็กเงิน​เข้าออกผ่านไลน์​ของ​ ธ.ก.ส.​ (ฟรี) โดยกดเพิ่มเพื่อน​ ผ่านไลน์ไอดี @baccfamily

5.แอปพลิเคชัน A mobile ของ ธ.ก.ส. คลิกดาวน์โหลด Android คลิกดาวน์โหลด IOS

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE