5
shared

ชื่นชม! คนละครึ่ง ส่งผลดีท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ท้องถิ่น

22 พฤศจิกายน 2563 21:24 149
ชื่นชม! คนละครึ่ง ส่งผลดีท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ท้องถิ่น

โครงการคนละครึ่งส่งผลดีต่อรายได้ และบรรยากาศท่องเที่ยวของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของพ่อค้า แม่ค้า และผู้บริโภค ว่าเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับทุกภาคส่วนบรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวของจังหวัดพังงา เป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวชาวไทย จับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคในชุมชนกันอย่างคึกคัก ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหลายแห่งเกิดการกระตุ้นให้มีการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น  

นางสาว เสริมศรี ทองสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านบางนุ เปิดเผยว่า  โครงการ “คนละครึ่ง” ที่ทางรัฐบาลประกาศใช้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวสถานบริการประเภทโรงแรม ที่พัก รวมถึงตลาดท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น เกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชนเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 60     

   

ด้านพ่อค้า แม่ค้า ต่างยอมรับว่า โครงการ คนละครึ่งที่ มีประโยชน์ทั้ง ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไป และพ่อค้า แม่ค้า ในชุมชน เนื่องจากชาวบ้านที่ใช้โครงการนี้ ค้าขายสินค้า พืชผัก และอาหารพื้นเมืองได้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ชาวบ้านที่เป็นผู้บริโภค ก็กล้าออกไปใช้จ่ายเงิน ซื้อสินค้าได้มากขึ้น โดยใช้จ่ายเงินน้อยลง หรือใช้จ่ายเงินเท่าเดิม แต่ได้สินค้า และบริการเพิ่มมากขึ้น 


อย่างไรก็ตามชาวบ้านอีกจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ ก็ยังคอยความหวังว่าจะมีโอกาสได้ใช้โครงการคนละครึ่งเหมือนคนอื่นๆ บ้าง หากทางรัฐบาลเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนรอบใหม่ได้เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็พยายามลงทะเบียนร่วมโครงการ เนื่องจากเห็นว่าโครงการคนละครึ่ง ช่วยกระตุ้นยอดขาย ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE