4
shared

โพลชี้ปชช. หวังเลือกตั้ง "ปธน.สหรัฐ" ดันศก.ดีขึ้น

22 พฤศจิกายน 2563 09:54 45
โพลชี้ปชช. หวังเลือกตั้ง "ปธน.สหรัฐ" ดันศก.ดีขึ้น

ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่หวัง "เลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ" ดันเศรษฐกิจดีขึ้น แนะเป็นผู้นำที่ดี-ไม่กดขี่ คำนึงถึงหลักมนุษยชน

วันนี้( 22 พ.ย.63) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของคนไทยที่สนใจติดตามผลการเลือกตั้งครั้งนี้โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่13-18 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี

1. คนไทยสนใจติดตามข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในระดับใด พบว่า 

อันดับ 1 ประชาชน 58.38% ตอบว่าค่อนข้างสนใจ 

อันดับ 2 ประชาชน 31.60% ตอบว่าสนใจมาก 

อันดับ 3 ประชาชน 10.02% ตอบว่าไม่สนใจ

2.  เหตุผลที่ทำให้คนไทยติดตามข่าวการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

อันดับ 1 ตอบว่ามีผลต่อเศรษฐกิจโลก 73.80%

อันดับ 2 ตอบว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศมหาอำนาจ  60.75%

อันดับ 3 ตอบว่าลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ 49.17%

3. หลังการเลือกตั้ง “ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา” เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

อันดับ 1 น่าจะดีขึ้น 48.36%

อันดับ 2 น่าจะเหมือนเดิม 47.11%

อันดับ 3 น่าจะแย่ลง 4.53%

4. กรณีการเลือกตั้ง “ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา” มีเรื่องใดที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างทางการเมืองและสังคมไทยได้

อันดับ 1 ผู้นำประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 60.84%

อันดับ 2 ความตื่นตัวของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 56.74%

อันดับ 3 ระบอบประชาธิปไตย 53.42%

5. คนไทยได้เรียนรู้อะไรจากการติดตามข่าวการเลือกตั้ง “ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา” ในครั้งนี้

อันดับ 1 ระบบการเลือกตั้งของต่างประเทศ 67.52%

อันดับ 2 การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน 59.57%

อันดับ 3 วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ของนักการเมือง 58.39%

 6. สิ่งที่ “คนไทย” อยากฝากถึง “ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา" คนใหม่

อันดับ 1 การเป็นผู้นำประเทศ/ผู้นำโลกที่ดี 64.73%

อันดับ 2 การรักษามิตรภาพ /ความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ 61.48%

อันดับ 3 การไม่เอาเปรียบ ไม่กดขี่ คำนึงถึงหลักมนุษยชน 57.73%
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE