10
shared

7 พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ฝุ่นพิษยังเกินมาตรฐาน

19 พฤศจิกายน 2563 09:14 762
7 พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ฝุ่นพิษยังเกินมาตรฐาน

คนกรุง-ปริมณฑล เช้านี้เผชิญฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน 7 จุด

วันนี้ (19 พ.ย.63) กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 22 - 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

โดยพื้นที่ ที่เกินมาตรฐานได้แก่ บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, ริมถนนแยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ, ริมถนนคลองทีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ, ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8 เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ

ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 43 - 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ, ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8 เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ