4
shared

โชเฟอร์แท็กซี่-ผู้โดยสารส่วนใหญ่ ไม่รู้มีบวกค่าสัมภาระเพิ่ม

18 พฤศจิกายน 2563 12:21 85
โชเฟอร์แท็กซี่-ผู้โดยสารส่วนใหญ่ ไม่รู้มีบวกค่าสัมภาระเพิ่ม

คนขับแท็กซี่-ผู้โดยสารส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบประกาศเรื่องบวกค่าสัมภาระ 4 รายการ เริ่มต้นชิ้นละ 20-100 บาท

วันนี้( 18 พ.ย.63) หลังจากที่กระทรวงคมนาคม ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ แท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563  โดยที่เป็นการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าบริการอื่นให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งแท็กซี่คิดค่าบริการเพิ่มเติม สัมภาระ 4 ประเภท ชิ้นละ 20-100 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  

ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของผู้ขับแท็กซีและผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบประกาศดังกล่าว ซึ่งหากมีการเรียกเก็บเพิ่มตามอัตราตามอัตราที่กำหนด ผู้ใช้บริการแท็กซี่หลายคนพร้อมยินดีที่จะจ่ายเงินขณะที่ผู้ขับแท็กซี่ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นอีกช่องทางที่เพิ่มรายได้   

สำหรับอัตราค่าบริการ ได้แก่ การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือ ความสูงด้านใด ด้านหนึ่งเกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20บาท , การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใด ด้านหนึ่งไม่เกิน 26 นิ้ว เกินกว่า 2 ชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่ 3 ขึ้นไป ในอัตราชิ้นละ ไม่เกิน 20 บาท ทั้งนี้ ไม่นับรวมกับสัมภาระตาม ข้อ1 การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นอุปกรณ์การกีฬาจำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นสินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่บรรจุกล่องและที่มิได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไปให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่บรรจุกล่องมัดรวมหรือหีบห่อชิ้นละไม่เกิน 100 บาทเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE