3
shared

ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์ไปวัดพระแก้ว

29 เมษายน 2562 17:37 466
ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์ไปวัดพระแก้ว

ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกได้มาถึงยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความเป็นระเบียบ งดงามสมพระเกียรติ

 

วันนี้ (19 เม.ย.62) เวลา 7.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกออกจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เคลื่อนริ้วขบวนจากถนนดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง และเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ตรงมายังประตูสวัสดิโสภา พระบรมมหาราชวัง รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร

 

ในริ้วขบวน ประกอบด้วย วงดุริยางค์กองทัพอากาศ 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นายนักเรียนนายร้อยตำรวจ เชิญธงชาติ 68 นาย และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 68 นาย รวม 136 นาย ผู้เชิญพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของ กระทรวงมหาดไทย รวม 20 คน

 

ผู้เชิญพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน 154 คน รถเชิญคนโทน้ำอภิเษก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้เชิญคนโท 86 คน วงดุริยางค์กองทัพเรือ 50 นายพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย และ ข้าราชการผู้ร่วมพิธี 600 คน สรุปรวมแถวทั้งสิ้น 119 แถว ผู้ร่วมริ้วขบวนรวมทั้งสิ้น 1,200 คน ความยาวของขบวนประมาณ 178 เมตร

 

เมื่อถึงประตูสวัสดิโสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ จังหวัดทุกจังหวัด เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณกำแพง พระบรมมหาราชวัง จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย วางพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวางในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเคลื่อนขบวนกลับกระทรวงมหาดไทยเป็นอันเสร็จพิธี

 

ทั้งนี้ บริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหมตรงข้ามประตูสวัสดิโสภา มีประชาชนจำนวนหนึ่ง รอชมความงดงามของริ้วขบวน เช่นนางมณีรัตน์ เลาวเลิศ ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับคนโทน้ำอภิเษก และคนโทน้ำมุรธาภิเษก ทั้งหมดนี้ได้ผ่านพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามโดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวานนี้ ริ้วขบวนเชิญมาเก็บรักษาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

โดยน้ำสรงพระมุรธาภิเษก เป็นน้ำที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ในการชะล้างร่างกายเพื่อความเป็นมงคลและความบริสุทธิ์ โดยไหลผ่านสหัสธาราภายในมณฑปพระกระยาสนาน ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 

ส่วนน้ำอภิเษกเป็นน้ำที่มาจากทั้ง 8 ทิศ ที่จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์สมมติเทพโดยสมบูรณ์ ทรงพร้อมที่จะปกป้องคุ้มครอง และให้ความเป็นธรรมแก่เหล่าปวงประชาทั่วทุกสารทิศในพระราชอาณาจักรที่สายน้ำไหลผ่านให้มีความเจริญและความผาสุกด้วยกันทั่วหน้า

 

 

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง