10
shared

มท.ย้ำ! ผู้ว่า 4 จังหวัดติดมาเลเซีย คุมเข้มสกัดโควิด

17 พฤศจิกายน 2563 15:54 791
มท.ย้ำ! ผู้ว่า 4 จังหวัดติดมาเลเซีย คุมเข้มสกัดโควิด

ศบค.มท. เน้นย้ำผู้ว่าฯ 4 จังหวัดชายแดนมาเลเซีย เพิ่มความเข้มงวด สกัดกั้นโควิด-19

วันนี้ (17 พ.ย. 63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศมาเลเซียที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยกำชับเข้มงวดจังหวัดชายแดนด้านประเทศมาเลเซียในการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซียในช่วงเวลานี้ 


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการและประกาศกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านประเทศมาเลเซีย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา กำชับเข้มงวดและสั่งการนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศของบุคคลจากประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน โดยหากพบกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และหากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนด้านประเทศมาเลเซีย ให้รายงานสถานการณ์และจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ที่สัมผัสกับบุคคลดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วนเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE