3
shared

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

14 พฤศจิกายน 2563 12:14 57
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

จังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชน และอาสาสมัครฝนหลวงของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมา โดยทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรให้พ้นจากความแห้งแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำมาจนถึงปัจจุบัน      

ภายในงาน ยังมีมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการย้อนรอยฝนหลวงไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสียสละ ทุ่มเทพระวรกาย หลังเสด็จพระราชดำเนินสังเกตเห็นความแห้งแล้งและทรงศึกษาค้นคว้าทดลองจนเกิดผลสำเร็จ อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชาวไทยตลอดมา
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE