4
shared

รถไฟความเร็วสูงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (คลิป)

12 พฤศจิกายน 2563 15:26 62
รถไฟความเร็วสูงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (คลิป)

รถไฟความเร็วสูงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน I BUSINESS WATCH

บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน มุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สามารถขับเคลื่อนธุรกิจคู่ขนานไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประเทศไทย และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ติดตามได้จากรายงานรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก
website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE