1
shared

เตือน 10 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วม 12-13 พ.ย.นี้

12 พฤศจิกายน 2563 14:35 153
เตือน 10 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วม 12-13 พ.ย.นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมขัง 10 จังหวัดภาคใต้ 12-13 พ.ย.นี้

วันนี้ (12 พ.ย.63) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือน เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมขัง โดยระบุว่า

จากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ในช่วงวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกําลังลงจากพายุเอตาว บริเวณประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีกําลังแรง ทําให้ภาคใต้มีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

กองอํานวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินฝนจากแผนที่คาดการณ์ปริมาณฝน (One Map) พบว่า ในช่วง วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 จะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขา รวมทั้งทําให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเกินความจุส่งผลให้น้ำหลาก เอ่อล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำและด้านท้ายน้ำได้ ดังนั้น จึงขอให้ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ในพื้นที่ 10 จังหวัดในภาคใต้

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ดังนี้

1. ติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

2. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบริเวณต่าง ๆ ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างทันท่วงที่หากเกิดสถานการณ์น้ำหลาก

3. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมพิจารณา ความเหมาะสมในการระบายน้ำในลําน้ำแม่น้ำ

4. พิจารณาบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 95 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง อ่างเก็บน้ำบางวาด จังหวัดภูเก็ต อ่างเก็บน้ำห้วยลึก อ่างเก็บน้ำคลองหยา และอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ

5. จัดเจ้าหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมด้วยเครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมระบบสื่อสารสํารอง เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับประชาชน ตลอดจนกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝน และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE