2
shared

เปิดประวัติ ‘มหาวิหารนอทร์-ดาม’ อายุกว่า 800 ปี

25 เมษายน 2562 00:00 119
เปิดประวัติ ‘มหาวิหารนอทร์-ดาม’ อายุเก่าแก่กว่า800ปี สิ่งก่อสร้างอันมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศส

‘นอทร์-ดาม’  (Notre-Dame) เป็นมหาวิหารในศาสนาคริสต์ที่ก่อสร้างด้วยศิลปกรรมแบบโกธิค หน้าต่างประดับกระจกสี ถือเป็นยุคเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก และมีอายุยาวนานถึง 856 ปี เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างอันมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศส

 

‘นอทร์-ดาม’  มหาวิหารประจำอัครมุขมณฑลปารีส ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส คำว่า ‘นอทร์-ดาม’ แปลว่า แม่พระ ซึ่งเป็นคำที่ชาวคาทอลิกใช้เรียกพระนางมารีย์พรหมจารี ‘นอทร์-ดาม’  ถูกสร้างขึ้นโดยพระสังฆราชมัวริช เดอ ซุลญี ในปีค.ศ.1163 เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวฝรั่งเศส และคริสตศาสนิกชน ซึ่งพระสันตะปาปาจากวาติกัน เสด็จมาประกอบพิธีทางศาสนาที่มหาวิหารแห่งนี้อยู่เสมอ แม้แต่จอมจักรพรรดิ์นโปเลียนโบนาปาร์ต ก็ยังเลือกใช้มหาวิหาร‘นอทร์-ดาม’  ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นจักรพรรดิปกครองประเทศ

 

 

นอกจากนี้ ‘นอทร์-ดาม’  ยังเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งก่อสร้างแรกที่ใช้ ครีบยันลอย ตามแบบเดิมไม่ได้บ่งถึงกำแพงค้ำยันรอบมหาวิหาร เมื่อเริ่มสร้างกำแพงโบสถ์สูงขึ้น กำแพงก็เริ่มร้าวเพราะน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เพราะสถาปนิกสมัยโกธิค เน้นการสร้างสิ่งก่อสร้างที่สูง บาง และโปร่ง เมื่อสร้างสูงขึ้นไปกำแพงก็ไม่สามารถรับน้ำหนักและความกดดันของกำแพงและหลังคาได้ ทำให้กำแพงโก่งออกไปและร้าว สถาปนิกจึงใช้วิธีแก้ด้วยการเติม ‘กำแพงค้ำยัน’ ที่กางออกไปคล้ายปีกนกด้านนอกตัววัด เพื่อให้กำแพงค้ำยันนี้หนุนหรือค้ำกำแพงตัวโบสถ์เอาไว้ เมื่อทำไปแล้วนอกจากจะมีประโยชน์ทางการใช้สอยแล้วยังกลายเป็นเครื่องตกแต่งที่ทำให้สิ่งก่อสร้างความสวยงามขึ้น

 

ในปีค.ศ.1793 ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส โบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทำลายไปมาก มหาวิหารได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนมีสภาพเหมือนก่อนหน้าที่ถูกทำลาย

 

 

อย่างไรก็ตาม จากเหตุเพลิงไหม้‘นอทร์-ดาม’  เมื่อวานนี้ (15 เม.ย.) สร้างความเสียหายอย่างหนัก โดยไฟได้โหมไหม้ตรงด้านบนของมหาวิหาร ทำให้บริเวณยอดแหลมของมหาวิหารได้พังลง กระจกสีเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซู และคริสต์ประวัติได้รับความเสียหาย งานศิลปะบางส่วนก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน เหลือทิ้งไว้เพียงโครงเหล็ก

 

ก่อนเหตุเพลิงไหม้ มหาวิหารนอทร์-ดาม  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าเยี่ยมชมปีละ 13 ล้านคนมากกว่าหอไอเฟล กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ อีกทั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีการขนย้ายรูปปั้นหลายชิ้นบริเวณด้านหน้าอาคารไปปรับปรุงซ่อมแซม และจากเหตุไฟไหมครั้งนี้ ส่วนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือหลังคามหาวิหาร เพราะทำจากไม้เป็นส่วนใหญ่

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง