46
shared

คลังเตรียมเสนอครม.ตีตรา "กรุงไทย" เป็นหน่วยงานรัฐ

9 พฤศจิกายน 2563 14:09 6109
คลังเตรียมเสนอครม.ตีตรา "กรุงไทย" เป็นหน่วยงานรัฐ

คลังเตรียมเสนอครม.ให้ช่วยประทับตรา "กรุงไทย" เป็นหน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ ยังสามารถเบิกจ่ายเงินต่างๆผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ แม้จะพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายงบประมาณแล้วก็ตาม

วันนี้( 9 พ.ย.63) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในช่วงกลางเดือนพ.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบว่า  ธนาคารกรุงไทย ยังเป็นหน่วยงานรัฐตามพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารกรุงไทย คือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือFIDF ซึ่ง FIDF เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัดธปท. ซึ่งธปท.ก็ถือเป็นหน่วยงานรัฐ ดังนั้น ธนาคารกรุงไทย จึงถือเป็นหน่วยงานรัฐด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ แม้ว่า ธนาคารกรุงไทย จะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจภายใต้พ.ร.บ.งบประมาณ แต่คำว่ารัฐวิสาหกิจนั้นอยู่ในกลายกฎหมาย ซึ่งภายใต้กฎหมายธปท.จะถือว่า ธนาคารกรุงไทยเป็นหน่วยงานรัฐ เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารกรุงไทยเป็นกองทุนฟื้นฟูฯ ฉะนั้น ธนาคารกรุงไทยจึงถือเป็นหน่วยงานรัฐ

เมื่อธนาคารกรุงไทยเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐ ดังนั้นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จึงจะสามารถฝากเงินหรือจ่ายเงินแก่พนักงานข้าราชการผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยได้เหมือนเดิม ขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงไทย ยังคงปฎิบัติภารกิจเป็นกลไกสำคัญให้แก่รัฐบาลในโครงการต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการ คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน หรือ ช้อปดีมีคืน

ส่วนผลกระทบที่จะมีต่อสวัสดิการพนักงานของธนาคารกรุงไทยหลังพ้นสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ เรื่องนี้ จะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง ยังไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้ 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE