สถาบันพระปกเกล้าจัดวิ่งการกุศลเพื่อโรงพยาบาลท้องที่ห่างไกล

08:17 2 กันยายน 2561 988
วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบ 20 ปี จึงจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อโรงพยาบาลท้องที่ห่างไกล บริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จ.นนทบุรี

วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบ 20 ปี จึงจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อโรงพยาบาลท้องที่ห่างไกล บริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จ.นนทบุรี