13
shared

เสียงสะท้อน อยู่อย่างไรให้มีความสุข ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง

8 พฤศจิกายน 2563 08:43 984
เสียงสะท้อน อยู่อย่างไรให้มีความสุข ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง

ดุสิตโพลเผยเสียงสะท้อนจากประชาชน อยู่อย่างไรให้มีความสุข ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง

วันนี้ (8พ.ย.63) จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อให้ตนเอง และครอบครัวอยู่รอด การใช้ชีวิตให้มีความสุขในสภาวะเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่ง

เพื่อเป็นการสะท้อนความ คิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อกรณี “อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง” จำนวนทั้งสิ้น 1,374 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้ความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

อันดับ 1 ลดลง 62.66%
อันดับ 2 เท่าเดิม 34.72%
อันดับ 3 เพิ่มขึ้น 2.62%

2. ปัจจัยอะไร ที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชน

อันดับ 1 มีรายได้เพียงพอ 79.85%
อันดับ 2 สุขภาพแข็งแรง 74.41%
อันดับ 3 การงานมั่นคง 67.72%
อันดับ 4 ครอบครัวอบอุ่น 66.54%
อันดับ 5 สังคมปลอดภัย 58.31%

3. ประชาชนมีวิธีสร้างความสุขให้ตนเองในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองได้อย่างไร

อันดับ 1 ต้องลด/ควบคุมค่าใช้จ่าย 70.80%
อันดับ 2 ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 50.99%
อันดับ 3 หาทางเพิ่มรายได้ 47.25%
อันดับ 4 ทำงานอดิเรกที่ชอบ 40.06%
อันดับ 5 ออกกำลังกาย 39.10%

4. มาตรการใดของภาครัฐที่จะช่วยให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น

อันดับ 1 ลดค่าสาธารณูปโภค 63.81%
อันดับ 2 ชดเชยรายได้ 52.68%
อันดับ 3 พักชำระหนี้ 44.05%
อันดับ 4 โครงการคนละครึ่ง 36.03%
อันดับ 5 เลื่อนการชำระและลดหย่อนภาษี 33.46%
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE