16
shared

โพลล์เผยปี 63 คนไทยสุดลำเค็ญค่าครองชีพสูง-หนี้ท่วม โรคระบาดซ้ำ

7 พฤศจิกายน 2563 14:41 1109
โพลล์เผยปี 63  คนไทยสุดลำเค็ญค่าครองชีพสูง-หนี้ท่วม โรคระบาดซ้ำ

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจปี 63 คนไทยสุดทุกข์เข็ญ เผชิญความเสี่ยงจากค่าครองชีพสูง-หนี้ท่วม เจอโรคระบาดซ้ำ

วันนี้ ( 7 พ.ย. 63 )กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง สรุปภาวะความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี 2563” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,161คน พบว่า ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบันพบว่า ในภาพรวมมีความเสี่ยงเฉลี่ย 4.87 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน

ด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงมากที่สุด คือ ด้านค่าครองชีพและหนี้สิน เช่น สินค้าราคาสูง ข้าวของแพง และมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ได้ค่าเฉลี่ย 5.85 คะแนน รองลงมาด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง เช่น น้ำท่วม พายุ และโรคระบาด ได้ค่าเฉลี่ย 5.79 คะแนน, ด้านการเมือง เช่น ปัญหาการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และความขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง ได้ค่าเฉลี่ย 5.78 คะแนน, ด้านการจราจรและการเดินทาง ได้ค่าเฉลี่ย 5.43 คะแนน และด้านสุขภาพร่างกาย ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.23 คะแนน

 

ส่วนด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 คะแนน รองลงมา ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 คะแนน และด้านสุขภาพจิตใจ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน

สำหรับเรื่องที่อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงพบว่า อันดับแรกอยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาร้อยละ 55.2 อยากให้แก้ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย และร้อยละ 53.0 อยากให้แก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline