8
shared

"คนละครึ่ง" ดันสุราษฎร์ฯ เงินหมุนเวียน-ไม่เว้นร้านกล้วยแขก

6 พฤศจิกายน 2563 08:34 515
"คนละครึ่ง" ดันสุราษฎร์ฯ เงินหมุนเวียน-ไม่เว้นร้านกล้วยแขก

ประชาชนในสุราษฎร์ธานี ใช้เงินจากโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลแล้ว จำนวน 254.6 ล้านบาท มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1 หมื่นร้านค้า ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในภาคธุรกิจต่างๆไว้เว้นแม้กระทั้งร้านกล้วยแขก

นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง มีประชาชนในสุราษฎร์ธานีแห่งมาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นมา มีประชาชนในสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1 หมื่นรายไม่เว้นแม้กระทั้งร้านจำหน่ายกล้วยทอด  

   

ภายหลังจากที่ประชาชนได้ลงทะเบียนและสามารถดำเนินการใช้บัตรขณะนี้ได้มีการจ่ายเงินในโครงการคนละครึ่งไปแล้วจำนวน 254.6 ล้านบาท ทำให้มีการกระจายเงินไปทั่วซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปใช้ตามร้านอาหารที่ไปกันเป็นกลุ่มคณะ โดยที่ร้านค้าคนละครึ่งจะได้รับเงินจากการขายสินค้าในวันถัดไป โดยร้านค้าจะได้รับเงินแยกออกเป็น 2 ส่วนๆที่ 1 เงินส่วนที่ประชาชนชำระค่าสิ่งของหรือของกิน ส่วนที่ 2 เงินส่วนของภาครัฐ(สิทธิ์คนละครึ่ง) จากผลดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีการขยับตัวเพิ่มขึ้น

              

ด้านเจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลเนื่องจากทุกวันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้ เงินจากโครงการของรัฐ หากร้านค้าไหนไม่ได้ทำหรือร่วมโครงการเหมือนเป็นการตัดโอกาสด้านการค้า ถึงแม้แต่ละครั้งจะจำหน่ายสินค้าได้ไม่มากแต่ก็ทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นถึงจะไม่มากก็ตามเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE