1
shared

วัดป่าเหียง​จ.ลำพูน​ทำพิธีจุลกฐิน​ปลูกต้นฝ้าย

25 เมษายน 2562 00:00 10
วัดป่าเหียง​ จ.ลำพูน ​ทำพิธีจุลกฐิน​ปลูกต้นฝ้าย พิธีเก่าแก่ทางภาคเหนือ มหากุศลยิ่งใหญ่

วันนี้ (14เม.ย.62) ​ที่วัดป่าเหียง​ ​อ.ป่าซาง​ จ.ลำพูน​ ได้มีงานพิธีจุลกฐิน​ ปลูกต้นฝ้ายซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่ทางภาคเหนือ​ ก่อนที่จะมีพิธีกฐินใหญ่ช่วงปลายปี​ โดยจะมีการนำฝ้ายที่ปลูกมาย้อมและทอเป็นผ้าไตรจีวรให้เสร็จ​ภายในวันเดียวกันแล้วนำมาถวายพระสงฆ์ โดยมีเจ้าอาวาสวัดป่าเหียง​ พระธรรมเอกลุงออง ประธานฝ่ายสงฆ์​และนายเมทนี​ บุรณศิริ นายสมประสงค์​ สิงหวนวัฒน์ นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐ​กร​ นท.รณกร เฉลิมแสนยากร ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีชาวบ้านมาร่วมพิธีปลูกฝ้ายในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ งานพิธีจุลกฐินปลูกต้นฝ้าย ถือเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ที่ต้องอาศัยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทำผ้ากฐินจีวร อันเป็นผ้าที่มีความหมายทางพุทธวินัย โดยนำปุยฝ้ายมาปั่นด้ายทอและทอเป็นผ้า ผ่านการเย็บย้อมการปลูกฝ้าย จึงเป็นกิจกรรมสำคัญอันดับแรกของงาน เนื่องจากต้องใช้ฝ้ายสำหรับทอ

 

ดังนั้น ก่อนที่จะทำการปลูกฝ้ายจำเป็นต้องจัดหาสถานที่เหมาะสมไม่มีน้ำท่วมขังหรือแห้งแล้งจนเกินไปเพื่อทำการปลูก พร้อมจัดผู้ดูแลรดน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะที่ช่วงที่ ออกดอกจนถึงระยะสมอเริ่มแตกซึ่งถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพของเส้นใยลดลงประการสำคัญคืออยู่ไม่ห่างจากวัดมากนักเพราะเมื่อเก็บดอกฝ้ายแล้วต้องทำพิธีแห่ไปยังวัดดำเนินการทอเป็นผ้าไตรจีวรและใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในลำดับต่อไป

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในมิติด้านศาสนาสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคประชาชนช่วยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงวัฒนาสืบไป