4
shared

อุตฯการแพทย์โตพรวดสู้โควิด 9 เดือนขอส่งเสริมลงทุนพุ่ง 132%

4 พฤศจิกายน 2563 14:43 49
อุตฯการแพทย์โตพรวดสู้โควิด 9 เดือนขอส่งเสริมลงทุนพุ่ง 132%

บอร์ดบีโอไอ เผย 9 เดือนแรกปี 2563 ยอดขอส่งเสริมการลงทุน สูง 2.23 แสนล้านบาท เฉพาะ อีอีซี ขอส่งเสริมลงทุน 1.09 แสนล้านบาท โดยภาพรวมอุตสาหกรรมการแพทย์โตก้าวกระโดด

วันนี้ (4 พ.ย.63) น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วง 9 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.) ว่า มีจำนวน 1,098 โครงการ เพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 1,088 โครงการ ขณะที่ มูลค่าเงินลงทุน อยู่ที่ 223,720 ล้านบาท ลดลง 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่า 262,470 ล้านบาท

สำหรับยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่ 58% ของมูลค่าคำขอรับการส่งเลริมอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีจำนวน 556 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 128,980 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด 37,550 ล้านบาท ตามด้วยอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร 26,880 ล้านบาท อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 19,980 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการแพทย์ 14,710 ล้านบาท

คำขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการแพทย์ยังคงมีจำนวนโครงการและมูลคำขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยมีจำนวน 65 โครงการ เพิ่มขึ้น 132% มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 14,710 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค หลังจากในช่วงที่ผ่านมาจะเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง 9 เดือน มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริม จำนวน 657 โครงการ ลดลง 1% โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 118,504 ล้านบาท ลดลง 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ประทศญี่ปุ่น มีการลงทุนสูงสุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 139 โครงการ มูลค่า 37,545 ล้านบาท ตามด้วยจีน จำนวน 129 โครงการ มูลค่า 21,237 ล้านบาท และเนเธอร์แลนด์ จำนวน 62 โครงการ มูลค่า 17,514 ล้านบาท

ส่วนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีจำนวน 313 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 109,430 ล้านบาท แบ่งป็นจังหวัดชลบุรี 165 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 46,860 ล้านบาท จังหวัดระยอง 112 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 48,370 ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 36 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 14,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ การขอรับการส่งเสริมการลลทุนตามมาตรการพิเศษ ได้แก่ มาตรการส่งเสริม SME ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีคำขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน 54 โครงการ เพิ่มขึ้น 38% เงินลงทุน 2,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 138 โครงการ เพิ่มขึ้น 23% เงินลงทุน 15,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% แสดงให้เห็นว่า ภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการยังคงมีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเตรียมองค์กรให้พร้อมรับกับการฟื้นตัวในอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline