4
shared

นักวิทย์ฯ พบความเชื่อมโยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

4 พฤศจิกายน 2563 12:19 358
นักวิทย์ฯ พบความเชื่อมโยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าอาจกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นความสัมพันธ์ของกโรคซึมเศร้า (Depression) กับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นอย่างไร ติดตามได้จากบทความนี้เลย


ที่มาของภาพ https://www.slashgear.com/study-finds-depression-may-be-a-nontraditional-stroke-risk-factor-02645431/

ในปัจจุบันรายงานความสัมพันธ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีมากขึ้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้นในระหว่างป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่บุคคลหนึ่งกำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โรคนี้จะส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนไป อาจมีนิสัยเชื่องช้า เหนื่อยง่าย นอนเยอะขึ้น รับประทานอาหารเยอะขึ้น หรือออกกำลังกายน้อยลง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกาย เป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมา เช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง


ที่มาของภาพ https://newatlas.com/health-wellbeing/depression-stroke-increased-risk-new-study/

ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า โรคซึมเศร้าเองยังมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกาย และกระทบต่อหลอดเลือดสมองได้โดยตรงเช่นกัน

เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอลาบามา เมืองเบอร์มิงแฮม สหรัฐอเมริกา ได้มีการติดตามผลการทดลองในระยะยาว โดยการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคซึมเศร้าในอาสาสมัคร ด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้า CES-D-4

ในแบบประเมินนี้เป็นฉบับประยุกต์จากเดิมมี 20 ข้อ ปรับให้เหลือ 4 หัวข้อ ได้แก่ ร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุ, มีความเศร้า, มีความเหงา และความรู้สึกการเป็นโรคซึมเศร้า ในแต่ละหัวข้อจะมีคะแนน 0-3 คะแนน บ่งบอกถึงความบ่อยครั้ง เช่น หากมีความเศร้าเกิดขึ้นทุกวัน ในหัวข้อ "มีความเศร้า" ก็จะเลือก 3 คะแนน เป็นต้น ยิ่งคะแนนรวมได้มากขึ้น (สูงสุด 12 คะแนน) หมายความว่าผู้ทดสอบมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น


ที่มาของภาพ https://www.healthline.com/health/stroke/depression-after-stroke

ตลอดการติดตามผลเป็นระยะเวลา 9 ปี จากการทำแบบประเมิน CES-D-4 ร่วมกับประวัติการเจ็บป่วย พบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 39-54% มีโอกาสป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตามมาได้  เพราะฉะนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงลงความเห็นว่า โรคซึมเศร้าอาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งการทดลองนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้แพทย์จัดให้โรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และจะได้มีการวางแผนป้องกันในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก New Atlas

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE