1
shared

ปลื้มปริ่ม ! พิจิตรจัดงานวันผู้สูงอายุ พร้อมโชว์ศิลปะพื้นบ้าน

25 เมษายน 2562 00:00 21
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไผ่หลวง จ.พิจิตร ร่วมกันจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่นเลยทีเดียว

วันนี้ (13 เม.ย. 62) ที่ จ.พิจิตร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยนำศิลปะพื้นบ้าน รำกลองยาว และรำผ้าขาวม้า มาร่วมร้อง เล่น เต้น กันอย่างสนุกสนาน

 

นายสุชาติ ม่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบอลไผ่หลวง เปิดเผยว่า กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ อบต.ไผ่หลวง ที่จัดขึ้นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลวง ในครั้งนี้ มีผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มาร่วมงานกว่า 110 คน โดยเป็นการนำเอาวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้าน ประกอบด้วยการตีกลองยาว การรำกลองยาวตามจังหวะเพลง การรำกลองยาวประยุคต์ การรำผ้าขาวม้า นอกจากนี้ ยังมีการรับประทานอาหารร่วมกัน อีกด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ก็คือ เพื่อเชิดชูผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตลอดจนให้ผู้สูงอายุคลายความวิตกกังวลไม่ถูกทอดทิ้ง ก่อนที่จะมีพิธีรดนำขอพรจากลูกหลาน เป็นการปิดท้าย