3
shared

Keppel ขายทิ้งบิซิเนส ออนไลน์

29 ตุลาคม 2563 08:23 64
Keppel ขายทิ้งบิซิเนส ออนไลน์

Keppel ทิ้งบิซิเนส ออนไลน์ ขายหุ้นในสัดส่วน 20% ให้ CTOS Holding Sdn Bhdบริษัทเครดิตบูโรชั้นนำในมาเลเซีย

Keppel Communications Pte.Ltd หรือ Keppel ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL ได้รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ขายบิ๊กล็อต หุ้น BOL จำนวน 164,101,100 หุ้น หรือคิดเป็น  20% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  ให้กับ CTOS Holding Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทเครดิตบูโรชั้นนำในมาเลเซียที่ให้บริการข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์แก่ลูกค้า

ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย เหลืออยู่ในมือ 32,942,900 หุ้น หรือ คิดเป็น 4.0149% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ซึ่งมีรายงานว่าหุ้นในส่วนที่เหลือจำนวน 32,942,900 หุ้น สัดส่วน 4.01 % เตรียมจะขายบิ๊กล็อตให้แก่นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 

สำหรับบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ เป็นผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจอย่างครบวงจร อันดับหนึ่งของไทย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline