4
shared

กทม.จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บรักษาที่มท.

30 เมษายน 2562 23:21 78
กรุงเทพมหานครจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บรักษา ณ กระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้ว่าฯ กทม. และผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพฯ ร่วมในริ้วขบวน

 

วันนี้ (12 เม.ย.62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ขึ้นรถยนต์บริเวณหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมายังริ้วขบวนบริเวณถนนหน้าพระลาน

 

จากนั้น ผู้ควบคุมริ้วขบวนให้สัญญาณทำความเคารพน้ำศักดิ์สิทธิ์และให้สัญญาณคลื่นขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จากถนนหน้าพระลานไปยังกระทรวงมหาดไทย

 

ในริ้วขบวนประกอบด้วย วงดุริยางค์ ผู้เชิญธงเชาติ และธงตราสัญลักษณ์พิธีบรมราชาภิเษก รถเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ ข้าราชการระดับสูง กรุงเทพมหานคร

 

โดยริ้วขบวนเคลื่อนจากถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาสู่ถนนสนามไชย ผ่านถนนกัลยาณไมตรี และถนนอัษฎางค์ เข้าสู่กระทรวงมหาดไทย ระหว่างเส้นทางวงดุริยางค์บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

 

เมื่อถึงยังกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังห้องดอกแก้วชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ควบคุมริ้วขบวนสั่งเลิกแถวเป็นอันเสร็จพิธี

 

ทั้งนี้ คนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร เป็นคนโทใบสุดท้ายที่ได้เชิญมาเก็บรักษาในห้องดอกแก้ว ร่วมกับคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ

 

สำหรับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมไม่ต้องผ่านพิธีการอภิเษกน้ำก่อนเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมจะผ่านพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสรงพระพักตร์และประพรมรอบพระมหามณเฑียร ทุกๆ วันพระ หรือวันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำและวันแรม 15 ค่ำ เป็นประจำอยู่แล้ว รวมทั้ง น้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมได้นำมาใช้ในพระราชพิธีสำคัญสำคัญตามโบราณราชประเพณีอยู่เสมอ

 

สำหรับคนโทน้ำอภิเษกและคนโทน้ำมุรธาภิเษกที่เก็บรักษาอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย ทางกระทรวงจะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เเละจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันที่ 18 และ 19 เมษายนตามลำดับ 

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง