3
shared

"ชันซื่อ-ธรรมวัฒนะ" ซื้อบิ๊กล็อตหุ้นบอดี้โกลฟ์

28 ตุลาคม 2563 08:27 79
"ชันซื่อ-ธรรมวัฒนะ"  ซื้อบิ๊กล็อตหุ้นบอดี้โกลฟ์

2 ตระกูลดัง "ชันซื่อ-ธรรมวัฒนะ" เข้าซื้อบิ๊กล็อต หุ้นบอดี้โกลฟ์ รวมกว่า 15% จาก มร. Goh Kok Beng และมร. Goh Kok Cheng

นางนันทริกา ชันซื่อ และ นางสาว เทียร่า ธรรมวัฒนะ รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ซื้อบิ๊กล็อต หุ้นของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BGT ซึ่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove  

โดยนางนันทริกา ชันซื่อ ได้ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น BGT จาก มร. Goh Kok Beng  จำนวน 25,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 6.8772% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการทำให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา 28,429,999 หุ้น คิดเป็น 7.8207% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่วนนางสาว เทียร่า ธรรมวัฒนะ ซื้อบิ๊กล็อต จำนวน 32,700,050 หุ้น คิดเป็น 8.9953% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากมร. Goh Kok Beng และมร. Goh Kok Cheng

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline