3
shared

Kok Cheng Goh ทิ้งหุ้นบอดี้โกลฟ8.85%

27 ตุลาคม 2563 08:30 74
Kok Cheng Goh ทิ้งหุ้นบอดี้โกลฟ8.85%

Kok Cheng Goh ทิ้งหุ้นบอดี้โกลฟ กว่า 32 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.8585%

นาย Kok Cheng Goh รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ขายหุ้นของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BGT  จำนวน 32,202,600 หุ้น หรือคิดเป็น คิดเป็น 8.8585%  ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ ลดลงเหลือ 15,424,600 คิดเป็น 4.2431% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

สำหรับ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดําเนินธุรกิจค้าปลีกเพื่อการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline