12
shared

โอนแล้ววันนี้ จ่ายเพิ่มอีก 200 บาท ให้คนพิการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

24 ตุลาคม 2563 07:45 971
โอนแล้ววันนี้ จ่ายเพิ่มอีก 200 บาท ให้คนพิการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โอนแล้ววันนี้ จ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้ (24ต.ค.63) ความคืบหน้าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยความพิการ เดือนตุลาคม เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือนโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563

ผู้มีสิทธิสามารถกดเป็นเงินสด เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการจำเป็นของผู้พิการ

ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนด (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE