2
shared

วิกฤตโควิด ทำให้ "วัคซีนโรคปอดบวม" ในยุโรปเริ่มขาดแคลน

23 ตุลาคม 2563 16:32 121
วิกฤตโควิด ทำให้ "วัคซีนโรคปอดบวม" ในยุโรปเริ่มขาดแคลน

วิกฤตโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้วัคซีนป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ จน "วัคซีนโรคปอดบวม" เริ่มขาดแคลนในยุโรป

วันนี้( 23 ต.ค.63) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงฤดูหนาว ทำให้ประชาชนทั่วโลกตื่นตัวในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจอาทิ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และในขณะนี้หลายๆประเทศในยุโรป เริ่มาประสบปัญหา ขาดแคลนวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม หรือ นิวมอเนีย ( pneumonia ) แล้ว 

ตามปกติแล้วในช่วงฤดูหนาว คนทั่วไปจะฉีดวีคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ส่วนวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อของ “ปอด“ จะฉีดเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอาทิ อาทิ เด็ก หรือคนชราที่มีโรคประจำตัว เพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน แต่ในปีนี้แตกต่างออกไป เนื่องจากบรรดาบริษัทยายักษ์ใหญ่มุ่งความสำคัญไปที่การพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ควบคู่ไปกับการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันภาวะ “โรคระบาดซ้ำซ้อน“ ด้วยกำลังการผลิตที่มีอยู่จึงทำให้วัคซีนชนิดอื่นๆไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ทั้งนี้ ตามปกติแล้วประชากรสูงอายุในยุโรปจะใช้วัคซีน นิวโมแวกซ์ 23  ( Pneumovax 23 ) ของบริษัท Merck & Co MRK.N  ในการป้องกันโรคปอดบวม แต่ปีนี้แพทย์ได้สั่งให้มีการฉีดวัคซีนตัวนี้มากกว่าปกติ ดังนั้นวัคซีนจึงเริ่มขาดแคลนในหลายประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ,อิตาลี่ ,เบลเยี่ยม ,ไอร์แลนด์ และออสเตรีย 

โดยปกติแพทย์จะเริ่มสั่งวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม ให้กับคนผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดีตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี และเริ่มสั่งให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคม ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ในปีนี้ดูเหมือนกำลังการผลิตจะไม่เพียงพอ 

สิ่งที่ทำได้ในขณะนี้ก็คือ การสั่งวัคซีน “Prevnar 13 “ ของ บริษัท Pfizer ที่แพทย์ในทวีปอเมริกาเหนือ ใช้ป้องกันโรคปอดบวมมาช่วยเสริม แต่ปัญหาก็คือวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมกำลังจะขาดแคลนทั่โลกในไม่ช้า เพราะบริษัทยาต้องเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนอื่นๆ โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE