3
shared

เตือนระวังโรคที่มาช่วงฤดูหนาว เหตุอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

22 ตุลาคม 2563 12:01 102
เตือนระวังโรคที่มาช่วงฤดูหนาว เหตุอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

สำนักการแพทย์เตือนให้ระวังโรคที่มากับหน้าหนาว อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วันนี้ (22ต.ค.63) สำนักการแพทย์เปิดเผยว่า จากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปีนี้ ฤดูหนาวจะเริ่มต้นช่วงประมาณปลายเดือน ตุลาคม2563 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2564 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ร่างกายป่วยด้วยโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง

สามารถแพร่กระจายติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เด็กเล็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ หืด และผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

 สำนักการแพทย์ ได้มีการเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ์ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมแนะนำให้มีระมัดระวัง ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย และครบ 5 หมู่ สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกาย ดื่มน้ำมากๆ ล้างมือให้สะอาด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ

งดการดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้หัวใจวายและเสียชีวิตได้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

สำหรับผู้ป่วยควร พักผ่อนอยู่บ้าน ไม่ควรเข้าไปที่ชุมชน แต่หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจาม


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE