0
shared

"บีโอไอ" เผย นักลงทุนรายใหม่ยังสนใจลงทุนไทย

21 ตุลาคม 2563 15:04 88
"บีโอไอ" เผย นักลงทุนรายใหม่ยังสนใจลงทุนไทย

"บีโอไอ" เผย นักลงทุนรายใหม่สนใจขอรับการส่งเสริมลงทุนในช่วงโควิด ทำใจยอดขอลงทุนครึ่งปีลดลง มูลค่าเงินลงทุนกว่า1.58 แสนล้านบาท รวม754 โครงการ ขณะที่นักลงทุนรายใหม่ สนใจขอรับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องช่วงโควิด

วันนี้(21ต.ค.63)นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) มีนักลงทุนยื่นโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 754 โครงการ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 703 โครงการ ขณะที่มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 158,890 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน17% ซึ่งมีมูลค่ารวม 190,330 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 และช่วงเดียวกันของปี 2562 มีโครงการขนาดใหญ่ด้านพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลยื่นขอรับการส่งเสริม แต่มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

ทั้งนี้ จากสถิติภาวะการส่งเสริมการลงทุนช่วง 6 เดือนของปีนี้ เป็นที่น่าสนใจว่ามีนักลงทุนรายใหม่ ให้ความสนใจขอรับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ โดยพบว่าเป็นการยื่นขอรับการส่งเสริมในโครงการใหม่ถึง 366 โครงการ คิดเป็น49 %ของจำนวนคำขอรับการส่งเสริมทั้งหมด มีเงินลงทุนรวม 42,520 ล้านบาท คิดเป็น27% ของเงินลงทุนทั้งหมด 

นอกจากนี้ คำขอรับการส่งเสริมในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เป็นการลงทุนในพื้นที่อีอีซี 225 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 85,480 ล้านบาทอย่างไรก็ตามสำหรับยอดการยื่นโครงการขอรับการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 371 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 83,140 ล้านบาท คิดเป็น52% ของมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมทั้งหมด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่มีการยื่นขอรับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งจำนวนโครงการและเงินลงทุน โดยมีการยื่นขอรับการส่งเสริมรวม 52 โครงการ เพิ่มขึ้น174 %มูลค่าเงินลงทุนรวม 13,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้น123% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE