4
shared

กระจายโพวิโดน ไอโอดีน 500 ชิ้น ให้สถานที่กักกันโรคป้องกันโควิด-19

20 ตุลาคม 2563 13:35 106
กระจายโพวิโดน ไอโอดีน 500 ชิ้น ให้สถานที่กักกันโรคป้องกันโควิด-19

กรมควบคุมโรค รับมอบผลิตภัณฑ์กลั้วคอและพ่นคอที่มีโพวิโดน ไอโอดีน เพื่อใช้ป้องกันโควิด-19 ใน State Quarantine พร้อมกระจายให้แก่สถานที่กักกันโรค

วันนี้ (20ต.ค.63) เภสัชกรอภิชัย พจน์เลิศอรุณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสำรองวัสดุเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์กลั้วคอที่มีส่วนผสมของ โพวิโดน ไอโอดีน จำนวน 1,000 ชิ้น และสเปรย์พ่นคอที่มีส่วนผสมของ โพวิโดน ไอโอดีน จำนวน 500 ชิ้น มูลค่ารวม 328,500 บาท โดยมีเภสัชกรหญิงจิตติมา เสมอภาค ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ บริษัท มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบ เพื่อใช้ในสถานกักกันโรคของภาครัฐ หรือ State Quarantine เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว

เภสัชกรอภิชัย พจน์เลิศอรุณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสำรองวัสดุเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้เดินทางเข้ามากักตัวที่สถานกักกันโรคของภาครัฐอยู่ตลอด โดยเฉพาะเมื่อเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงตุลาคมตามมติ ศบค. ซึ่งในส่วนของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เช่น ชุด PPE หน้ากากอนามัย ฯลฯ ทางกรมควบคุมโรค ซึ่งรับผิดชอบดูแลสถานกักกันโรคของภาครัฐ

ขณะนี้มีความพร้อมทั้งเวชภัณฑ์และบุคลากร เพื่อใช้ในการดูแลป้องกันและควบคุมโรค เนื่องจากมีการทำแผนล่วงหน้าแบบ Real-time ทั้งส่วนกลาง และในพื้นที่เป็นรายสัปดาห์


ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค จะมอบผลิตภัณฑ์กลั้วคอและพ่นคอ ที่มีส่วนผสมของโพวิโดนไอโอดีน ซึ่งเป็นประเภทกลุ่มยาฆ่าเชื้อ ให้แก่สถานที่กักกันโรคของภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ช่วยลดความเสี่ยงในการติดและแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เข้ารับการกักตัว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้แพทย์ประจำสถานกักกันโรคของภาครัฐจะเป็นผู้สั่งจ่ายเวชภัณฑ์ให้กับผู้เข้ารับการกักตัว ทั้งกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และกลุ่มที่เสี่ยงต่ำ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

ขณะเดียวกันเภสัชกรหญิงจิตติมา เสมอภาค ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ บริษัท มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากมีการศึกษาในหลอดทดลองพบว่า ตัวยาโพวิโดน ไอโอดีน มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ โควิด-19 ได้ 99.99% ภายในระยะเวลา 30 วินาที

ทางบริษัทฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้เข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันโรคของภาครัฐ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์กลั้วคอ และสเปรย์พ่นคอที่มีตัวยาโพวิโดน ไอโอดีน เพื่อใช้ในสถานกักกันโรค หรือ State Quarantine เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE