12
shared

เกษตรทำเงิน! ชาวโพทะเลรวมกลุ่มปลูกมะนาวแปลงใหญ่สร้างรายได้งาม

19 ตุลาคม 2563 06:52 671
เกษตรทำเงิน! ชาวโพทะเลรวมกลุ่มปลูกมะนาวแปลงใหญ่สร้างรายได้งาม

เกษตรจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว รวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร ขณะที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่า 3 ตันต่อวัน

นายวีระชัย  เข็มวงษ์  เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นติดตามเกษตรกรกรที่ปลูกมะนาว   ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ปลูกมะนาว จำนวน 11,432 ไร่  โดยอำเภอโพทะเล มีพื้นที่ปลูกมะนาว มากสุดจำนวนมากถึง  9,196 ไร่ ส่วนใหญ่จะปลูกมะนาวสายพันธุ์แป้นรำไพ และแป้นพิจิตร ผลใหญ่มีความเปรี้ยวสูง ขายได้ราคาดี  เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยจะมีราคาสูงที่สุด ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมะนาวนอกฤดู และตลาดจะมีความต้องการสูงมาก


โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพทะเล รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการต่อรองการค้าเพื่อให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายเองได้ และส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีโดยใช้สารชีวภาพและชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและกำจัดแมลงในมะนาว  สำหรับด้านการตลาดมะนาวที่อำเภอโพทะเล สามารถส่งออกไปยังตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองและตลาดทางภาคอีสาน  ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้นอกจากการทำนา  

ด้านนางจิตรลดา รอดเทศ  เจ้าของจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิต(ท่ามะนาว)  ตำบลท่าบัว อ.โพทะเล เผยว่าทุกๆวันเกษตรกรจะทำการเก็บผลมะนาวจากสวน มาส่งที่ท่ามะนาว  ซึ่งเป็นจุดรวบรวมผลผลิตมะนาว รับซื้อจากเกษตรกร โดยจะทำการคัดแยกผลตามเบอร์ และขนาดของผลมะนาว โดยมีเครื่องคัดผลผลิต สำหรับวันนี้ท่ามะนาวแห่งนี้รับซื้อผลมะนาวแป้นรำไพ ผลจัมโบ้ รับซื้อที่เฉลี่ยผลละ 1 บาท 30 สตางค์ ถึง 1 บาท 50 สตางค์ แล้วแต่ขนาดส่วนมะนาวแป้นพิจิตร รับซื้อเป็นกิโลกรัมละ 5 บาทเมื่อคัดแยกแล้วจะบรรจุใส่ถุงพลาสติก เพื่อส่งขายให้ลูกค้าตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดทางภาคอีสาน  ทั้งราคาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับในฤดูหรือนอกฤดูและความต้องการของตลาดในช่วงนั้นๆ  ซึ่งในแต่ละวันเกษตรนำผลผลิตมาขายกว่า 3 ตันทุกวัน


นายสุดใจ จุ้ยเอี่ยม เกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร กล่าวว่าตนเองนั้นได้ทำการปลูกมะนาวสายพันธุ์แป้นรำไพ จำนวน 5 ไร่ สำหรับการปลูกมะนาว จะทำการยกร่องดิน และปล่อยน้ำเข้าไประหว่างร่องน้ำให้เกิดความชุ่มชื้น  การปลูกระหว่างร่องและระหว่างต้นประมาณ 4 คูณ 4 เมตร อายุประมาณ 1 ปี ก็สามารถให้ผลผลิตได้ 

สำหรับการดูแลนั้นจะหมั่นพรวนดินใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 หรือ 18- 18- 18 ในเรื่องของโรคแมลงก็จะมีเรื่องของแคงเกอร์ และหนอน กินใบซึ่งจะมาในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว โดยปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้เข้าไปส่งเสริมให้ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีโดยใช้สารชีวภาพและชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและกำจัดแมลงในมะนาวแทน ส่วนรายได้นั้นในหนึ่งเดือนเก็บผลผลิตรวม 5 ไร่ ขายได้ประมาณ 2 หมื่นบาทและในช่วงหน้าแล้งมะนาวจะมีราคาแพง 

 อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 0566 13423 ต่อ 103 ได้ในวันและเวลาราชการเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE