1
shared

C-Face หูฟังที่สามารถตรวจจับอารมณ์ของผู้ใส่ได้

13 ตุลาคม 2563 11:20 37

"C-Face" มีความสามารถในการตรวจจับรูปทรงแก้มและแปลงการแสดงออกทาอารมณ์ของผู้ที่สวมใส่หูฟังให้ออกมาเป็นอีโมจิอารมณ์ต่าง ๆ ได้

ในปัจจุบัน หูฟังได้วิวัฒตัวเองกลายเป็นอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะหูฟังบนหน้ากาก VR ไปจนถึงหูฟังทั่ว ๆ ไป แต่ล่าสุดดูเหมือนหูฟังในอนาคตอาจจะสามารถติดตามอารมณ์บนใบหน้าของเราได้อีกด้วย เมื่อนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cornell ได้ทำการสร้างระบบหูฟังที่สามารถติดตามการแสดงออกทางสีหน้าของผู้สวมใส่ได้ขึ้นมา โดย "C-Face" คือชื่อหูฟังที่มีความสามารถในการตรวจจับรูปทรงแก้มและแปลงการแสดงออกทาอารมณ์ของผู้ที่สวมใส่หูฟังให้ออกมาเป็นอีโมจิอารมณ์ต่าง ๆ ได้ สิ่งนี้จะทำให้เราเวลาคุยกับใครโดยไม่เปิดกล้อง หรือใช้อวาตาร์ สามารถแสดงอารมณ์เพื่อพูดคุยกับเขาได้

C-Face เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีเดิม ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บอารมณ์ของสีหน้า ที่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ติดตั้งจำนวนมาก รวมไปถึงยังเก็บข้อมูลสีหน้าได้อย่างจำกัด


ตัวหูฟัง C-Face จะทำการติดกล้อง RGB สองตัวไว้ด้านล่างของตัวหูฟังแต่ละข้าง เพื่อทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงแก้ม แล้วทำการสร้างภาพขึ้นมาใหม่โดยใช้การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ โดยทำการจำลองภาพใบหน้าออกมาใหม่ในรูปแบบ 2 มิติ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถแปลงจุดบนใบหน้า 42 จุดซึ่งเป็นจุดที่แสดงถึงตำแหน่งและรูปร่างของปาก ตา และคิ้วของผู้สวมใส่ได้ ปัจจุบัน C-Face สามารถจับอารมณ์บนใบหน้าของมนุษย์และแปลงออกมาเป็นอีโมจิได้ 8 แบบ รวมถึงสีหน้าที่เป็นกลางหรือตอนโกรธ มีระบบที่ตรวจจับอารมณ์ดังกล่าวเพื่อนำไปเปิดเพลงหรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้


C-Face ทดสอบกับผู้ร่วมทดสอบทั้งหมด 9 คน พบว่าอีโมจิถูกสร้างออกมาได้ตรงตามอารมณ์ของผู้ทดสอบมากถึง 88% สามารถตรวจจับใบหน้าได้ถูกต้อง 85% นักวิจัยพบว่าแบตเตอรี่คือจุดอ่อนของ C-Face และต้องเรียบแก้ไขก่อนเป็นเรื่องแรก หากมองไปไกล ๆ C-Face จะทำให้เราแสดงออกในโลกวิชวลในปัจจุบันได้ง่ายขึ้น คิดถึงตอนที่เราเล่นเกมกับผู้อื่นและมีอีโมจิให้กด เพียงแต่ว่าอีโมจิมันกดยากเราเลยจึงไม่ค่อยใช้งานมัน C-Face จะทำหน้าที่อย่างนั้นแทนเราได้โดยอัตโนมัติ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

แหล่งที่มา engadget.com

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง