3
shared

บ.ย่อยกรุ๊ปลีสแพ้คดี ศาลสั่งจ่าย2.18พันล้าน

7 ตุลาคม 2563 11:38 44
บ.ย่อยกรุ๊ปลีสแพ้คดี  ศาลสั่งจ่าย2.18พันล้าน

บ.ย่อยกรุ๊ปลีส แพ้คดี ศาลสิงคโปร์ สั่งจ่ายค่าเสียหายให้JTA จำนวน 2.18 พันล้าน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท J Trust Asia Pte. Ltd (JTA) ได้ยื่นฟ้อง Group Lease Holdings Pte. Ltd (GLH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยกล่าวหาว่า GLH และจำเลยอื่น ๆ ร่วมกันหลอกลวงทำให้ JTA เชื่อว่าสถานะทางการเงินของบริษัทดีกว่าความเป็นจริง จึงตกลงเข้ามาลงทุนในบริษัท 

โดยคดีนี้ JTA เรียกร้องให้ GLH จ่ายค่าเสียหายจำนวนประมาณ 7,183 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และมีคำสั่งใด ๆ อันเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ JTA ตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ซึ่ง JTA ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

และเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ ได้มีคำพิพากษา กลับคำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยตัดสินให้ GLH และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นบางส่วนแก่ JTA จำนวนประมาณ 2,187 ล้านบาท ซึ่งประมาณ 1,527 ล้านบาท เป็นค่าเสียหายจากมูลหนี้ที่เหลือจากหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 1,560 ล้านบาท) ที่ทางบริษัทออกให้แก่ JTA ซึ่งครบกำหนดชำระแล้วเมื่อเดือน มีนาคม 2563 ซึ่งคำพิพากษานี้ไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้อีก 

อย่างไรก็ตาม GLH มีความสามารถที่จะชำระเงินตามคำพิพากษาได้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบจากคำพิพากษาดังกล่าว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline